Stworzenie działu sprzedaży

Stworzenie działu sprzedaży w średniej firmie.

Założenia: Przygotowanie planu stworzenia i rozwoju działu sprzedaży, rekrutacja pracowników.

Plan działania:

 • Zapoznanie się z branżą Klienta, jej potencjałem i aktualnymi trendami oraz konkurencją
 • Zapoznanie się z firmą klienta, aktualną sytuację i możliwościami
 • Wypełenieni z klientem brief’u dotyczącego potrzeb sprzedażowych, budżetu, zakresu działań itp.
 • Przygotowannie oferty stworzenia działu sprzedaży
 • Przygotowanie planu stworzenia działu sprzedażowego
 • Przygotowanie profilu kandydatów do działu sprzedaży
 • Rekrutacja personelu
 • Szkolenie sprzedażowe pracowników
 • Wytyczne marketingowe wspierające sprzedaż
 • Przygotowanie organizacji pracy działu sprzedaży wraz z raportowaniem

Narzędzia:

 • Materiały dotyczące produktów/ usług klienta
 • Profil kandydatów do działu sprzedaży
 • Formularze rekrutacyjne
 • Materiały szkoleniowe
 • Plan strategiczny działania

Czas realizacji: Całość działań trwa od kilku tygodni w górę.

Przykładowe branże, w których mamy doświadczenie: kosmetyczna, medyczna, gastronomiczna

Let's Talk

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.