Szkolenie dla pracowników działu sprzedaży

Szkolenie dla pracowników działu sprzedaży

Zadanie: Przygotowanie dedykowanego szkolenia i przeprowadzenie go w małej i sredniej firmie.

Założenia: Opracowanie i realizacja dedykowanego szkolenia na potrzeby rozwojowe firmy Klienta i pracowników.

Plan działania:

 • Zapoznanie się z branżą Klienta i jego konkurencją (wnioski dotyczące pozycji Klienta KONTRA konkurencja)
 • Zapoznanie się z marką klienta (aktualna pozcyja na rynku, działania sprzedażowe i marketingowe itp.)
 • Wypełnienie brief’u potrzeb szkoleniowych klienta (pracownicy – opinie i wskazania, kierunki rozwoju, elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę itp.)
 • Przygotowanie dedykowanej oferty
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych
 • Przygotowanie ankiet dla pracowników ( ich opinia, pomysły na rozwój, nastawienie do pracy itp.)
 • Wnioski rozwojowe po szkoleniu

Narzędzia:

 • Materiały marektingowe i sprzedażowe Klienta
 • Materiały szkoleniowe dla parcowników
 • Brief weryfiujący potrzeby szkoleniowe
 • Ankieta dla pracowników (rozwojowa)

Czas realizacji: W zależności od charakteru szkolenia od 1 do kilku dni, w siedzibie klienta lub w innym miejscu.

Przykładowe branże, w których mamy doświadczenie: kosmetyczna, medyczna, gastronomiczna, sprzedaż detaliczna

Let's Talk

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.